Anlita en elektriker vid hemrenoveringen

Att renovera och bygga om hemma är något som många Göteborgare tycker om, åtminstone delvis. Medan många drar gränsen vid att måla eller tapetsera, går andra längre och vill klara det mesta själva, från att slipa golven till att renovera kök eller badrum. Detta är inte alltid helt lyckat, det finns renoveringsarbeten som lekmän egentligen inte borde ge sig på, som renovering av våtrum till exempel. I ett badrum eller ett kök kan felaktigt anlagda tätskikt eller VVS-monteringar orsaka stor skada. Fuktskador i kök och badrum till följda av glada amatörers hemmafixande är inte ovanligt i Göteborg.

Det går inte att jämföra

Detta är faktiskt anledningen till att ROT finns, att försöka förmå hemmafixare att avstå de lite mer komplicerade renoveringsprojekten och i stället anlita professionella hantverkare. Utan undantag blir resultatet bättre när man anlitar en fackman för ett renoveringsarbete. Dessa människor har gått utbildningar, gått som lärlingar, skaffat sig yrkestillstånd och certifikat för att på ett säkert och smidigt sätt renovera och bygga nytt. Att tro att man kan uppnå ett likvärdigt resultat genom att googla fram kunskaper är inget annat än hybris.

Det mesta är tillåtet

Har man inte så stora krav på resultatet är det dock tillåtet att göra det mesta själv hemma, såvida inte föreningen man bor i har villkor för hemmarenoveringar i stadgarna. Det är inte ovanligt att bostadsrättföreningar har krav på att VVS-arbeten och upprättande av tätskikt i badrum måste utföras av behöriga hantverkare. Detta är en bra lösning för de föreningar som långsiktigt vill värna om sin fastighet.

Du får aldrig dra el själv

Det finns dock ett område där det faktiskt är helt förbjudet att göra själv, och det är el. När det gäller el kan konsekvenserna av amatörverksamhet bli så fatala att det mesta faktiskt är förbjudet. Vissa små ingrepp är tillåtna om man vet precis vad man gör, till exempel att sätta in nya uttag och strömbrytare, samt naturligtvis att byta ut trasiga lampor och säkringar. Men att dra el själv och utföra fasta installationer är totalförbjudet. De flesta personolyckor och bränder i bostäder i Göteborg beror på felaktigt och olagligt dragen el.

Bakomliggande kunskap ett måste

När du renoverar hemma; lägg golven själv, tapetsera, måla, sätt upp innerväggar – men anlita alltid en behörig elektriker för elarbeten. Det är lätt att tro att det bara är att stänga av strömmen och dra kablar, men det krävs djupare bakomliggande kunskaper för att göra detta på rätt sätt. När du väl har dragit en elledning i väggen har du ingen möjlighet att se hur det fungerar. Risken är stor att något gått på tok och ledningen belastas felaktigt eller ligger mot andra material. Sakta men säkert sker ett slitage på ledningen och till slut fattar den eld. Hela denna process sker bakom väggen där den inte kan upptäckas förrän det är försent och det börjar brinna.

Elektrikern klarar skivan

I Göteborg finns det många duktiga, behöriga elektriker att välja bland. Det går fort för en professionell elektriker att utföra elinstallationer, ofta kan ganska komplicerade arbeten ske på mindre än en dag. Vet elektrikern vad han ska göra i förväg kan han ta med sig det material han behöver och sätta igång direkt, oftast utan en förinspektion.

Så – renovera gärna hemma, men se alltid till att du vet vad du gör. Lägga golv och snickra är roligt, och de flesta klarar det själva, men när det kommer till VVS och framför allt el – anlita alltid professionella yrkespersoner med rätt behörighet. Du bidrar därmed till att göra ditt hem säkrare för din familj och höjer dessutom värdet på din bostad.

10 Apr 2018