Flytspackla ditt badrum på rätt sätt

Det är viktigt med ett bra fall i ett badrum; vattnet som oundvikligen hamnar på golvet måste ledas ner i golvbrunnar och det är något som man absolut inte får missa vid en badrumsrenovering. Därför är det också väldigt viktigt att flytspackla sitt badrum innan man sätter exempelvis klinkers eller kakel.

Något som är svårt att göra – åtminstone om man saknar grundläggande kunskaper om golvläggning i det stora hela. Således så kan det finnas ett stort värde att ta hjälp för att flytspackla sitt badrum och betala några kronor för en golvläggare och dennes expertis. Fallet är, som sagt, ytterst viktigt.

Dock och därmed inte sagt att det inte går att flytspackla ett badrum på egen hand och vi tänkte gå igenom processen från start till mål. Vi säger, kort sagt: så här flytspacklar du ett badrum på bästa sätt:

Förberedelser:

 • Rengör golvet ordentligt. Är det ett betongsgolv så se till att dammsuga bort alla dammrester, allt cementspill och alla oljerester.
 • Lägg ut armeringsnät. Tjockleken ska vara minst 2.5 millimeter. Ett vanligt hönsnät duger inte!
 • Prima golvet. Du måste använda primer då du ska flytspackla. Av tre olika anledningar: Primer förhindrar smuts som fastnat att interferera med spacklet. Det förhindrar fukten från flytspacklet från att försvinna. Hindrar luft från att stiga under bränningen; något som kan ge bubblor och luftkranar i ytan. Lägg på primer med en styv borste.
 • Sätt ut nivåmarkörer så att fallet blir korrekt. Sätt ut nivåpinnar med tejp under – ungefär 2-4 på varje meter2 och se till att fallet närmast golvbrunnen ligger på 1:50. Övriga rummets fall ska ligga mellan 1:100 till 1:200. Spärra av den kraftigare lutningen vid golvbrunnen med en avstängningslist.

Dags att flytspackla ditt badrum

Så, nu har du förberett badrummet och nu återstår så det väsentliga; att flytspackla. För detta behöver du först och främst följande saker:

 • 25 liter hink
 • Blandningsmaskin – hyr en rejäl sådan
 • Visp för spackel
 • Vattenmått
 • Stövlar
 • Ännu en person. Man bör alltid vara två stycken då man flytspacklar.

 

 • Blanda flytspacklet. Var noga med att följa anvisningarna då minsta avvikelse kan göra massan porös och svag. Det ska hålla inomhustemperatur – 20 grader – och den färdigblandade massan ska hålla en temperatur om >15 grader. Blanda och vispa i 2-3 minuter – massan ska vara klumpfri och fin. Viktigt: du måste använda flytspacklet inom 20 minuter från att den är färdigblandad.
 • Täck golvbrunnen med en kraftig påse.
 • Häll ut flytspacklet och fyll badrummet. Ta en lång käpp och fäst en skopa i ena änden – kan ni stå i dörröppningen så är det bra. Ös ur golvbrunnen – skopan måste alltså få plats i denna – och häll det som är i skopan vid väggarna.
 • Använd en piggroller och fös ner spackel mot golvbrunnen. Detta från områden där du inte vill ha så mycket flytspackel.
 • Efter 2-4 timmar har massan hårdnat – men den är ännu inte för hård – och du kan gå in och ta bort avstängningslisten. Skär till kanterna så att det en snygg övergång till golvbrunnen.
 • Se till att det inte finns några sprickor eller glipor mellan golv och vägg.

Det här låter som en ganska enkel process; men det är de facto svårt att flytspackla ett badrum. Risken finns att du drabbas av bakfall och att du i och med det antingen måste slipa – jobbigt! – eller göra om allting. I många fall så tjänar man på att ta professionell hjälp. I och med att man måste vara två personer för att flytspackla så kan du vara hantlangare till den golvläggare du anlitar och därigenom spara pengar.

kakel