Behandla ett trägolv för ett vackrare resultat

Ett golv blir aldrig vackrare än den tid man lägger ner på att behandla och sköta det. Särskilt om man ser till trägolv och eftersom ett golv slits dagligen – du går på det, har tunga möbler, det smutsas ner – så är det av stor vikt att du också sköter golvet i fråga. Något som de flesta tyvärr missar och det är också där som slitaget syns som tydligast och där golven i fråga blir matta, tråkiga och måste bytas ut snabbare än vad fallet är med ett korrekt behandlat trägolv.

Dock – innan vi fortsätter med två tips – så ska vi nämna att det kan finnas ett värde i att låta en golvläggare sköta om behandlingarna. Dels så blir det korrekt och dels så kostar det inte så mycket pengar. Det innebär trots allt lite slit för att få ett snyggt golv och man måste vara beredd att avsätta ganska mycket tid.

Saknar du den tiden – något som många gör i dagens samhälle – så kan en golvläggare vara ditt bästa alternativ. Med detta sagt – här kommer våra tips för hur du ska behandla ditt trägolv:

Lacka ditt golv

Att lacka ett golv är inte så svårt och det är något som man gjort sedan början av 40-talet (då golvlacken såg dagens ljus) Numera så använder man nästan uteslutande vattenbaserad lack och detta då de är A) bättre för miljön och för de personer som bor i huset vars golv ska lackas B) ger ett bättre resultat – tåligare golv, snyggare finish och yta.

Så här gör du för att lacka ditt golv:

 • Ta bort fläckar med diskmedel.
 • Slipa med en finare sandpapper.; använd en slipkloss och jobba metodiskt i träets riktning.
 • Noggrant här - det ska inte finnas något damm kvar.
 • Skölj golvet fritt från diskmedel – måttligt med vatten ska användas och golvet ska vara helt torrt innan du sätter igång med nästa steg.
 • Blanda lacken – förutsatt att du använder ett tvåkomponentlack – och enligt anvisningarna. Se till att blanda för en strykning åt gången (du kommer att göra tre strykningar så köp tillräckligt med lack)
 • Ställ dig på knä (knäskydd rekommenderas!) och använd en lackpensel som du fattar med båda händerna. Jobba i träets längdriktning och stressa inte. Snåla inte med lacken.
 • Torka – slipa. Då lacken torkat så är det dags att slipa igen och därefter, naturligtvis, dammtorka.
 • Stryk ut lacken; varje drag ska flyta in i föregående penseldrag. Viktigt! Gå aldrig tillbaka för att korrigera ett eventuellt misstag!
 • Upprepa proceduren från punkt sju och hit igen.
 • Klart!

Olja in ditt golv

Att olja in ett golv behöver inte vara så svårt – förutsatt att man gör rätt; och vi ska visa hur det ska gå till. Följ bara dessa steg så ska du se att ditt trägolv kommer att bli extremt vackert.

Innan du sätter igång så bör du tänka på att olja är brandfarligt och att du bör ha handskar på dig då du oljar golvet. Ett golv som naturligtvis måste slipas innan också. Se även över vilken typ av olja ditt golv behöver. Det finns olja som behöver värmas innan – och som tränger djupare in i träet – och det finns olja som kan appliceras kall.

 • Lägg på oljan med hjälp av en gummiskrapa.
 • Jobba i träets riktning
 • Skrapa bort all överflödig olja
 • Polera in oljan med hjälp av en rondell
 • Låt torka i minst tolv timmar
 • Lägg på ett tunnare lager olja
 • Efterpolera
 • Klart!

Via länken här intill kan du läsa mer om hur man tar hand om sitt golv på bästa vis, inklusive golvslipning