Arborist Stockholm - säker fällning av träd

Det kan finnas massor av skäl till varför man vill fälla ett träd på tomten. Har du exempelvis en trädgård i Stockholm så kan ett träd skugga denna och göra att dina växter inte växer på det sätt du önskar. Det kan även handla om att trädet i fråga blockerar exempelvis solen under kvällen eller morgonen - något som påverkar din vardag negativt.

Ett tredje skäl kan handla om att trädet i fråga börjat utgöra en risk. Ett träd som växer sig för stort och som samtidigt inte ser ut att må så bra kan utgöra en fara i samband med exempelvis dåligt väder. En storm kan dra ner trädet och vill det sig illa så kan den egna villan ligga i den riktning som trädet faller i.

Många risker med trädfällning

Oavsett vilket: det är extremt viktigt att man som privatperson tar professionell hjälp med fällning av ett träd. Att anlita en professionell arborist i Stockholm gör att man säkerställer en säker fällning och där man slipper se att risken för både personskador och skador på egendom uppenbarar sig.

Det finns tyvärr otaliga exempel på där privatpersoner väljer att fälla träd på egen hand och där man inte inser vilka krafter som man sätter i spel i och med detta. Tyvärr sker väldigt många olyckor och tyvärr så kan det även innebära att folk dör som en följd av detta.

Trädfällning handlar om så mycket mer än att vara ta fram en motorsåg och lägga ett snitt i trädet. Man måste räkna på allt från väder, trädets storlek och vidare till alla tänkbara avstånd innan man sätter igång med arbetet. Det finns, helt enkelt, inga felmarginaler och därför är en arborist i Stockholm både det bästa och det enda alternativet.

Behöver du verkligen fälla trädet?

En annan viktig fråga som en arborist i Stockholm kan ge svar på gäller kring huruvida ett träd verkligen behöver fällas? Träd är dels viktiga för miljön då de binder koldioxid och dels så är det också viktiga för den biologiska mångfalden då exempelvis insekter, fåglar och olika växter drar nytta av närvaron. Även sett till intrycket i ett kvarter så finns det ett värde i att ha träd och annat grönt: vi mår bra av att vistas i grönområden och gröna, frodiga miljöer.

Att ett träd skymmer din kvällssol är inte synonymt med att det måste fällas. En arborist i Stockholm kan exempelvis beskära trädets krona och skapa ett större ljusinsläpp genom detta. Man ska alltid utreda den möjligheten innan man går vidare med en eventuell trädfällning. En arborist är expert på just dessa frågor och kan, som en följd av en gedigen utbildning, hjälpa dig att hitta en lösning som både låter dig äta kakan och att ha den kvar.

9 Dec 2022