Bergspräckning i Stockholm

Vid byggnationen av den nya vägen i Stockholm, var man tvungen att börja med att anlita ett företag som kunde utföra bergspräckning innan vägarbetet startade.

Allt för länge hade man haft problem med en bit av vägen utanför Stockholm. Nu hade man bestämt sig för att det fick vara nog och att man istället skulle dra om vägen, så att alla bekymmer skulle försvinna. Men det enda sättet att dra om vägen på var att göra det genom ett stycke berg.

Trots att man hade förväntat sig att det skulle bli en stor sak att göra förflyttningen av vägsträckan så hade man efter geologiska undersökningar upptäckt att det skulle gå smidigt och enkelt. Det enda man behövde göra var att fälla några träd och därefter anlita ett företag inom området bergspräckning. Därefter var det fritt fram att börja anlägga den nya vägsträckan.

Ta hjälp med bergspräckning i Stockholm

Som företag i Stockholm, med bergspräckning på sin meny, blev man glada att höra att man fått uppdraget med att förbereda inför den nya vägsträckan. Men det fanns ändå en viss oro innan man hade fått ta del av planerna och den geologiska undersökningen. Nu var det bara att sätta igång med planeringen inför arbetet, som skulle dra igång endast några månader senare.

Efter det första mötet var beställaren tillfreds med valet av bergspräckare. Det kändes tryggt att veta att man gjort ett val av en proffsig och erfaren firma, som hade all kunskap och utrustning som krävdes för att slutresultatet skulle bli perfekt.

24 Apr 2023