Bergvärme - En bra och hållbar energikälla

Att hitta en bra och hållbar energikälla är en stor utmaning för fastighetsägare och villaägare.

Särskilt när det gäller uppvärmning, som är en kostsam affär under stora delar av året i vårt kalla klimat. Men tack vare teknologiska framsteg har det nu blivit möjligt att hitta effektiva och miljövänliga energikällor till en rimlig kostnad. En av de bästa teknikerna för uppvärmning är bergvärme.

Vad är bergvärme?

Bergvärme fungerar genom att man borrar långt och djupt i marken tills man når grundvattnet, som värms upp naturligt av jordens värme. Sedan pumpas vattnet upp och cirkulerar genom ett system av rör i fastigheten som ska värmas upp. Detta gör att man kan få en effektiv och hållbar uppvärmning utan att skada miljön eller spendera för mycket pengar på uppvärmning.

Fördelar med bergvärme

En av de största fördelarna med bergvärme är att det är en ren och miljövänlig energikälla. Inga utsläpp av farliga kemikalier eller gaser sker vid användning av bergvärme, vilket är mycket bättre för miljön än traditionella uppvärmningsmetoder. Dessutom är det mycket energieffektivt, vilket innebär att det krävs mindre energi för att värma upp en fastighet med bergvärme än med andra uppvärmningsmetoder.

Installation av bergvärme

Installation av bergvärme kräver en del planering och arbete. En specialiserad firma behöver komma och göra mätningar för att kunna hitta bästa platsen att borra vid fastigheten. Hålet som ska borras kan vara mellan 90-200 meter djupt och förses med ett s.k. foderrör för skydd mot ras. Men när installationen väl är klar behöver anläggningen bara service mycket sällan.

Så kan du dra nytta av ROT-avdraget

Bergvärme är inte bara en miljövänlig och hållbar energikälla, utan det kan även vara förmånligt för din plånbok. För när du installerar bergvärme kan du dra nytta av ROT-avdraget, vilket innebär att du kan få upp till 50 % av arbetskostnaden avdraget på din skatt. Detta gör att du kan spara en hel del pengar på installationen.

21 May 2023