Brandtätning - säkra upp fastigheten

Det finns åtskilliga exempel på byggnader som kommit att kollapsa som en följd av en brand. Det är också något som inte ska behöva ske. Genom brandtätning kan man komma att förhindra en brand från att sprida sig och genom detta kan man också köpa sig tid för att alla ska hinna evakueras - och där samtidigt också byggnaden kan räddas innan exempelvis bärande konstruktion tar skada.

Brandtätning är ett ypperligt exempel på hur man kan agera proaktivt och i syfte att minska konsekvenserna av en brand. Tillsammans med exempelvis brandskyddsmålning så blir brandtätning en viktig del av brandskyddet - och något som du definitivt ska titta närmare på i ditt eget hem.

Brandtätning räddar liv

Idag ser man att man vid nybyggnationer alltid använder sig av brandtätning för exempelvis bjälklag, väggar och för olika rör och ledningar som löper genom byggnaden. Frågan om rätt brandskydd har aldrig tidigare haft så hög prioritet som idag och det är också väldigt positivt. Ser man till exempelvis brandtätning och brandskyddsmålning så är det inga större projekt - och inga höga kostnader - om man direkt gör detta i samband med att man bygger.

Det går emellertid att täta även senare och vid äldre hus. Vilket är lite svårare, men långt ifrån omöjligt - och absolut nödvändigt. Har du exempelvis en ny installation på gång i ditt hem så är det definitivt också läge att kontakta ett företag inom brandskydd som hjälper dig att genomföra en brandtätning. Detta kostar inte många kronor, men det är guld värt om olyckan skulle vara framme.

Räddningsarbetet blir effektivare

En brand kan ödelägga både hus och släcka liv: genom att agera preventivt och genom att ha brandskydd i form av exempelvis brandsläckare, brandvarnare och brandfiltar så kan man också ge sig själv chansen att överleva.

I samband med att ett räddningsarbete äger rum så brukar man prata om att varje sekund och varje minut är avgörande. Brandtätning köper exakt detta: du får de minuter som krävs för att räddningstjänsten ska kunna göra sitt jobb.

26 Mar 2023