Bygga balkong

När man vill bygga balkong på sitt hus kan det vara svårt att veta hur man ska gå till väga. Vilken konstruktion ska man använda sig av, och vilka krav ställs på materialet? Behövs bygglov? En balkong höjer värdet och trivselnivån på huset, men det är viktigt att man planerar balkongen noga. Framför allt är det viktigt att den nya balkongen smälter in med huset på ett naturligt sätt. En överdimensionerad balkong kan ta ner intrycket och se märkligt ut.

Ofta har man stor nytta av att ta en promenad i området och se hur grannhusen har löst balkongfrågan. Många husägare har valt att bygga balkong och här brukar finnas goda råd och tips att hämta om man hör sig för.

Att välja konstruktion

Vilken konstruktion man väljer beror mycket på huset. Ofta väljer husägare att bygga balkonger med bärande bjälkar ner mot marken och horisontella bjälkar in mot väggen på vilka man lägger trall, ett så kallat altanbjälklag.

För att beräkna virkets dimensioner och korrekta infästningar krävs att man tar hjälp av en konstruktör vid utformandet av balkongen. Alternativt kan man låta den firma som bygger balkongen göra ritningen. Många entreprenörer erbjuder den typen av helhetstjänster, så kallad totalentreprenad.

Ett annat sätt att bygga balkong är att utgå från betongbjälkar från fasaden, en så kallad frihängande balkong. Det ställer ännu hårdare krav på rätt beräkningar, samt väggens hållfasthet. Man måste alltid utgå från huset man bor i, att enbart följa generella ritningar fungerar inte.

Behövs det bygglov?

I nuläget är svaret ja, det behövs bygglov för att bygga balkong. Skickar man in en noga genomtänkt ansökan där man kan visa på att balkongen blir välbyggd och att den passar väl in med huset och omgivningen brukar det dock aldrig bli problem med att få tillstånd. Men det tar förstås lite extra tid och kostar en slant. Ofta hjälper entreprenören till med bygglovsansökan som en del i den totala tjänsten.

Det har kommit förslag från regeringen om att balkonger ska undantas från bygglovskravet. Anledningen är att det anses ta upp onödig tid hos kommunens handläggare. Än så länge har riksdagen inte beslutat i frågan, men det kan hända att balkonger, fasader och burspråk undantas från bygglovskravet i framtiden.

Ekonomi

Det kostar en slant att låta bygga en balkong. Materialet kostar en del, men framför allt blir arbetskostnaden hög. Du kan dock räkna med att värdet på huset kommer att stiga ganska ordentligt. För många husspekulanter är balkong ett stort plus, och i vissa fall ett måste.

Mäklarsamfundet uppskattar att en balkong i söderläge höjer värdet på ett hus med 10-15%, så i princip kan man alltid räkna med att man i slutändan får tillbaka de pengar man spenderat. Alla förbättringskostnader på huset kan dessutom dras av från reavinsten om man säljer huset inom fem år. Den förmodade värdeökningen på huset kan med fördel användas i samtal med banken för att kanske kunna göra ett tillägg på bolånet till fördelaktiga villkor.

Till sist

Anlita alltid en välrenommerad byggfirma med seriösa konstruktörer och hantverkare. Välj ut ett antal firmor som du tycker verkar bra och be om offerter, gärna en fyra, fem stycken så att du kan jämföra ordentligt. Låter du jobbet utföras professionellt kommer du att ha en trivsam och säker balkong att njuta av samtidigt som du har höjt värdet på ditt hus.

Mer information hittas här: http://www.byggabalkong.org.

9 Dec 2017