Faror vid golvslipning

Många väljer att slipa sitt golv på egen hand. Det gäller då att vara försiktig och medveten om de faror som kan finnas med att framföra en golvslipmaskin. För inte särskilt många år sedan sattes en lägenhet i Stockholm i brand, efter att slipmaskinen troligen kört på spikar. Det här orsakade då gnistor som tände eld på bostaden. För att undvika missöden, likt det som skedde i Stockholm, gäller det att tänka riskförebyggande.

Brandsäkerhet

Ovan nämnda brand i Stockholm skedde troligtvis efter att golvslipen kört på metall, vilket orsakade gnistor. Innan du börjar slipa ditt golv bör du vara säker på att det inte finns någon risk att du kör på spikar eller metall i andra former. Vidare är det bra att vara medveten kring vilka miljöer man bör undvika vid golvslipning. Slipar du i ett område med mycket dålig ventilation finns en förhöjd risk för att en explosiv miljö uppstår. Detta i synnerhet om en del brännbara material, så som alkohol, förtunningsmedel och till och med trädamm, finns i luften. Golvslipmaskiner kan få lättantändliga material och ångor att fatta eld, så det gäller att vara försiktig.

Elektricitet

Vissa faror kan finnas med elektriciteten, precis som i andra eldrivna maskiner, men det är troligtvis inte lika stor risk att detta skulle leda till en större fara (jämfört med brandrisken, till exempel) när du ska slipa golv. Likväl gäller det att vara försiktig med detta. Om du till exempel märker att en jordledare saknas i maskinen bör du avsluta arbetet och ringa en elektriker. Vidare är det viktigt att tänka på att alltid koppla ur maskinen om du ska reparera den eller utföra underhåll.

Övriga risker

  • Se till att hundar eller katter håller sig borta från maskinen. Särskilt viktigt är det att de inte kommer nära de rörliga delarna av den. Det är här som fara kan uppstå.
  • Kläder och lemmar. Löst sittande kläder, händer och fötter är riskutsatta när du ska slipa golv. Även dessa bör du hålla undan de rörliga delarna av slipmaskinen.
  • Skydd, plåtar och lock. Innan du kör igång bör du förvissa dig om att alla skydd, plåtar och lock sitter på sina platser. Utan dessa höjs risken för skador på person eller egendom avsevärt. Glöm inte att, som ovan nämnt, koppla ur strömmen om du märker att något saknas och ska laga det.

Anlita hjälp

Om du är osäker på om du kan använda maskinen på ett säkert sätt, på grund av att den är trasig eller av andra skäl, kan det vara värt kostnaden att anlita hjälp. Med ROT-avdraget blir summorna överkomliga för de flesta. Du som vill pressa priserna har troligen fördel av att bo i större städer som Stockholm, där du kan jämföra flera firmors offerter och ställa dem mot varandra. Glöm inte att ta referenser på firman innan du bestämmer dig för att anlita någon. Läs mer om du vill anlita någon som slipar golv i Stockholm.

9 Feb 2018