Fogfria golv och deras egenskaper

Fogfria golv kommerfogfria golv med en rad fördelar. En fördel är att de kan anpassas i mycket hög grad efter hur lokalen, där golvet ligger, ska användas. Ska det vara tung trafik i ett parkeringsgarage i Stockholm? Ska det ligga i en kemisk industri? De speciella egenskaperna som kan uppnås är flera. Här talar vi mer om de specifika syftena man kan uppnå med fogfria golv och behandlingar av dem. Vi har tittat på golvspecialisters webbplatser för att se i hur hög grad de egentligen kan anpassas – och vilka behandlingar som finns.

Kemiresistans

Anpassade fogfria golv kan klara av tung kemisk belastning får flera typer av aggressiva kemikalier. Innan golvet ska läggas bör samråd ske med en golvspecialist, för att bland annat tala om vilka kemikalier det är som ska tålas. En annan faktor som spelar in är vilken temperatur kemikalierna har.

Vidare kan dessa golv varieras i utseende och även om de ska göras halkskyddade eller släta exempelvis. Fogfria golv för en kemisk industri kan passa bra – men för att få full valuta för pengarna bör rätt anpassning ske.

Flexibilitet

En golvspecialist i Stockholm skriver att flexibla golv brukar läggas på underlag där rörelse uppstår, till exempel över plåtar, trä eller asfaltunderlag. De skriver att de brukar använda plast av plyuretan för detta. De skriver också att golven kan läggas i inomhusmiljöer för att dämpa ljud från till exempel fotsteg. Vidare kan det ge en ökad komfort, givetvis beroende på vad det fanns för underlag där sedan innan.

Elsäkert

För många industrier, exempelvis inom elektronik och sprängämnen, är statiskt elektricitet ett problem. Det här kan i viss mån avhjälpas med ett elavledande golv. Helt enkelt ett golv som gör så att elektrisk uppladdning inte kan ske. Firman i Stockholm vi tittar på använder ett elavledande golv som består av tre skikt – ett isolerande skikt, ett avledande skikt samt ett skikt som jordar. Golven är luktfria, och som ett plus i kanten har de även en god nivå av kemisk resistans.

Skydd mot värme

Miljöer där hetvattenutsläpp sker – eller heta kemikalieutsläpp – kan gagnas av värmebeständiga golv. Ofta läggs de med vinylester eller polyuteran, men det finns andra material som kan användas. Är det heta kemikalieutsläpp behöver hänsyn till det tas, givetvis – och inte bara temperaturerna.

Behandlingar

Golvmaterialen kan tas fram för att möta speciella krav. När golvet är lagt kan en rad olika behandlingar göras, som syftar till att till exempel minska dammbildning eller förlänga dess hållbarhet. Just hållbarhet är generellt en fördel med många fogfria golv – genom att förstärka den, så kan man få mer valuta för pengarna. Men vilka behandlingar finns det egentligen? Här ger vi ett par exempel.

Dammbindning

I många industrier och lokaler kan dammbildning bli ett problem. Behandlingar finns som minskar detta.

Försegling

Även försegling bidrar till att minska dammbildning. Det är också en metod för att täta porer och för att förbättra golvets mekaniska och kemiska egenskaper.

Plastmassa

Genom att låta göra en beläggning av plastmassa, kan man markant förbättra golvets mekaniska, kemiska samt fysikaliska egenskaper. Dessutom kan det fylla mindre ojämnheter i golvet.

Vill du ha mer information om fogfria golv? Ta en titta på hemsidan hos Stockholms Fogfria Golv!

5 May 2019