Geotekniker hjälper dig att bygga

Du kommer inte undan att en geoteknisk undersökning behövs för att säkerställa marken för ditt framtida bygge. En geotekniker är här till mycket stor hjälp.

Det är en geotekniker som räknar på hållfastheten i byggnaden och på hur marken under är beskaffad. Finns det berg, olika jordlager som är porösa, finns det grundvatten och i så fall på vilket djup? Det är frågor som ska besvaras genom geoteknik. Då får du både tips och goda råd om olika alternativ för att genomföra ditt byggprojekt.

Frågan är alltså till stor del vilken byggnadskonstruktion som är den bästa för just den grunden som finns tillgänglig. Alla dessa funderingar får du hjälp med av ett gäng mycket skickliga och erfarna geotekniker. De är vana vid att hjälpa klienter med säkra byggnader på stabila underlag, och de har erfarenhet av många nöjda klienter under åren.

Geotekniker svarar på frågor

Givetvis ska myndigheterna vara inkopplade när det är ett stort bygge på gång. Allt som undersöks i marken dokumenteras och bevaras. Det är också möjligt att det finns tidigare geotekniska undersökningar som är gjorda i området, och då borde det finnas tillgängliga protokoll. Det är onödigt att uppfinna hjulet två gånger.

När jorden och berggrunden är noggrant kartlagda och man har löst problemen med dränering och djupet på grundvatten, är det klart att börja fundera på byggnationen. Ingenjörerna på firman för geoteknik är också mycket duktiga på byggfysik och konstruktionsarbete. Ofta tar geotekniker datorn till hjälp och använder mjukvara som finns tillgänglig i olika program.

20 Jun 2023