Geoteknisk undersökning ger dig nödvändiga uppgifter om tomten

Med en geoteknisk undersökning får du veta i vilken kondition marken du är på väg att köpa är. Kanske behöver den saneras, vilket du måste väga in i köpesumman.

Ett bra pris på en tomt kan bli väldigt dålig om det visar sig att det finns gifter i marken som du sedan måste betala många dyra pengar för att sanera. Därför är det en mycket god idé att genomföra en geoteknisk undersökning om det finns den minsta misstanke.

Ett bra sätt att utröna om en undersökning bör göras eller ej är att titta på tomtens historia. Även om tomten är helt tom på byggnader kan där en gång i tiden ha legat en industri. Denna kan ha använt gifter i sin produktion som sedan hällts eller läckt ut i marken.

Geoteknisk undersökning skyddar dig från oseriösa säljare

För att vara säker från att bli lurad – och åka på att betala dyr sanering – bör du låta ett certifierat företag genomföra en geoteknisk undersökning, vid minsta lilla misstanke. Dessa kommer att borra några hål ner i marken och ta prover som skickas till analys. Skulle halterna vara alarmerande höga bör du tänka dig noga för innan köp.

Skulle det vara höga halter gift i marken behöver det inte betyda att du inte köper den, men det ska synas på prislappen. Sedan beror det även på vad du ska göra på tomten. Du kanske inte hade tänkt bygga en lekplats på marken, utan en annan industri. www.geotekniskundersökning.se 

16 May 2022