Glöm inte att sätta in brandisolering

När elden inte får syre kvävs den, så glöm inte att ha effektiv brandisolering i ditt hus. Det räddar både liv och materiella värden att förebygga eldsvådor.

Det behöver inte handla om mänskligt slarv som glömda spisar och stearinljus när det börjar brinna i ett hus. Det kan likaväl vara elektriska fel eller åsknedslag som orsakar brand och förstörelse. Det finns mycket du själv kan göra för att förebygga att huset brinner ner.

En viktig detalj är att se till att det finns bra brandisolering i huset. Ofta använder man stenull, eftersom det är obrännbart. Det kan man till exempel linda runt rören i källaren. Det finns särskild färg att måla med som också stoppar brand. Varje sekund är dyrbar om det börjar brinna.

Brandisolering är ett bra skydd

Det finns lagar och regler för hur man får ta hål i väggarna där rör och kablar ska gå. Brandgenomföringar och brandtätningar ska göras av proffs, och alla dessa anordningar ska se till att elden inte kan spridas mellan olika rum. Det gäller att hinna evakuera folk i tid, och därför måste brandtrappor fungera, speciellt om man bor i ett större hus.

Brandvarnare och larmanordningar bör kollas upp med jämna mellanrum, och man bör byta batterier som behövs och även se till att brandsläckare verkligen fungerar. Även om man är aldrig så försiktig kan olyckan vara framme och det kan börja brinna i en TV eller diskmaskin. Anlita ett proffsföretag för din brandisolering och alla andra säkerhetsåtgärder i huset. Läs vidare om fördelarna med brandisolering här: www.brandisolering.nu

20 Oct 2022