Golvavjämning för alla golv i Stockholm

Golvavjämning är ibland nödvändigt och ofta det bästa alternativet till slipning vid både renoveringar och nybygge. Rätt fall och vinkel är viktigt för bästa slutresultat oavsett golv.

Innan du kan lägga ett golv, oavsett typ, så är det viktigt att underlaget blir rätt. Att försöka lägga ett fint trägolv med bra slutresultat är inget att ge sig på innan allt är helt plant. För badrum och andra våtutrymmen så behövs det rätt lutning för att avrinning ska fungera. En felaktig lutning kan bli en dyr historia med mycket omarbete till följd. Att hitta rätt kompetens i Stockholm är enkelt och lätt.

Vid nybyggnationer kan det vara skarvar mellan cementblock som behöver fyllas ut. Vid renoveringar så kan golvavjämning vara ett kostnadseffektivt alternativ till att exempelvis slipa limrester från gammal heltäckningsmatta. Det blir mindre jobb med golvavjämning samtidigt som man vet att resultatet blir precis som man vill ha det.

Golvavjämning - olika material och metoder

Golvavjämning är ett samlingsbegrepp som innefattar olika tekniker och material. Med rätt metod kan man göra mycket. Valet avgörs av vilka belastningskrav som finns men även om man vill lägga golv som dämpar ljud i lokalen. Anpassningar görs även utifrån övriga byggnadsmaterial och byggnadstekniker.

Materialet som används är till största delen sand med olika sorters blandningar anpassat efter krav och lämplighet. Detta kombineras med olika bindemedel och tillsatsmedel. Cement av någon form används som bindemedel och till detta tillsätts plastfiber eller andra polymerer. Detta för att dels undvika sprickbildning och samtidigt för att ge rätt svikt i golvet. Läs mer om golvavjämning på denna webbsida: golvavjämningstockholm.se/

28 Sep 2021