Hur man planerar ett industrigolv

Vad är det man ska tänka på när man lägger ett industrigolv? Vilka funktioner bör samarbeta vid planeringen av golvet? Hur många olika golv finns det att välja bland och vilka används oftast?

En industri är inte den andra lik, även om man lätt kan tro det. Och på en industri finns det dessutom en mängd olika funktioner i olika rum som kan ha olika krav som ska uppfyllas. Är rummet normalt tempererat, mycket kallt eller väldigt varmt? Finns det risk att eld kan nå golvet? Används någon typ av lösningsmedel som kan komma på golvet? Är det behov av att tvätta golvet med högtryckstvätt? Kommer golvet bli mycket smutsigt? Dessa frågor och fler måste man besvara för att kunna planera det bäst funktionella golvet i alla lokaler. Troligtvis kommer man även behöva avloppsbrunnar på en del industrigolv och kanske till och med avrinningsrännor. Det kan också vara så att en del behöver ha lutning så inte vatten blir stående. Men samtidigt inte kunna bli hala så personalen kan ramla och skada sig.

Vilka som planerar golvbeläggningen

För att få svaret på vilka behov som golvet ska uppfylla är det viktigt att personal från alla områden får uttala sig gällande vilka önskemål de har. Om det till exempel finns en risk för stor nedsmutsning men även en halkrisk samtidigt som golven behöver vara rena, så är det viktigt att allt detta tas med i beräkningen. Anledningen till att alla funktioner på en industri bör höras är att det ofta är fler än städpersonalen som rengör ytorna, och ibland till och med endast driftpersonalen själva. Man behöver därför även tänka på hur man snabbt och lätt sköter rengöringen i kombination med sina övriga arbetsuppgifter.

Valet av golv

De vanligaste typerna av golv inom industri är betonggolv, klinker och metallnät. Oftast har man betong längst ner, nät på våningarna över i öppna salar och klinker i avskilda rum. Den typen av klinker man använder är liknande den som används vid badhus. Det vill säga det är klinker som är lite räfflade. Samma gäller med betonggolvet som sällan är helt slätt utan som medvetet har lite räfflor för att det inte heller ska bli för halt att gå på när det är vått. Metallnäten på våningarna över i öppna salar är smidiga att gå på men har som nackdel att nästan all smuts trillar ner på våningarna under.

3 Aug 2020