Kolla ventilationen hemma

En svag ventilation i hemmet påverkar de boende på många plan. För det första blir det givetvis svårare att trivas i ett dåligt ventilerat hur eller lägenhet. Dålig ventilation kan leda till huvudvärk och allmänt dålig inneluft, som man känner är unken.

För det andra kan det också påverka ekonomiskt i det långa loppet. Om inte ventilationen fungerar som den ska kan detta leda till fuktskador på huset. Fuktskador som kan bli riktigt dyra att åtgärda. Sen kan det också leda till ökade energikostnader för husägaren generellt sett.

Ett annat problem som dålig ventilation kan leda till, förutom fuktskador, är högre radonhalter. Ett hus med höga radonhalter är givetvis inte särskilt eftertraktat, och det kan dessutom leda till allvarliga skador på hälsan.

Viktigt med god ventilation

Det påverkar än mer negativt om det är flera boende i huset. Detta eftersom ventilationen just är till för att byta ut förorenad luft mot fräsch luft. Vad kommer förorenad luft från då? Det kommer just från vardagliga hushållssysslor, så som att laga mat eller från tvättmaskinen. Förekommer det dessutom tobaksrök i huset blir detta än mer påfrestande för de boende.

Ett vanligt tecken att hålla utkik efter är kondens på husets fönster. Kondens på fönster kan nämligen innebära just att ventilationen inte fungerar som den ska.

Åtgärder att vidta

Vilka åtgärder man bör vidta vid dålig ventilation beror på många saker. Bland annat beror det på vilken typ av ventilationssystem man har. En vanlig typ är ett så kallat mekaniskt ventilationssystem.

I sådana fall är det mycket viktigt att se till att se över, samt göra rent, kanalerna. Dock finns det inget särskilt krav på detta i dagsläget egentligen. Anledningen till detta är det ligger i husägarens intresse att ha en god ventilation i huset. Krav fanns tidigare på detta, men togs bort.

Tips på hur man håller en god ventilation

Det finns en del saker man kan ha i åtanke för att ha så god ventilation som möjligt i huset.

  • En viktig sak att se till är att de ventiler som finns för till- och frånluft inte är stängda. De ska vara öppna, annars kan inte gammal luft vädras ut och fräsch luft kan inte tas in.
  • Det är även viktigt ekonomiskt sett att ha en god ventilation. En dålig ventilation kan leda till högre energikostnader generellt sett. Det kan också leda till fuktskador som är mycket dyra att åtgärda.
  • Rengör filtret i fläkten över spisen. Den här bör rengöras mer än vad man skulle tro. Helst bör det göras rent minst en gång i månaden då fläkten snabbt täpps igen av fett och smuts.
25 Aug 2016