Kontrollansvarig Stockholm - utse rätt person till KA

Dags att bygga nytt, renovera eller genomföra en tillbyggnad? Det finns många saker att tänka på i samband med att ett större projekt planeras. En av de första frågorna man ska ställa sig handlar om huruvida man kommer att behöva ett bygglov. Om så är fallet så är det också troligt att man kommer att behöva utse en kontrollansvarig i Stockholm.

En kontrollansvarig blir en viktigt del i att säkerställa ett kvalitativt resultat och ett säkert, hållbart jobb. Av den anledningen så bör valet av kontrollansvarig i Stockholm ske lite mer välgrundat än vad många gör. En kontrollansvarig måste utses i de flesta projekt som kräver ett bygglov. Viktigt att tänka på i samband med att du ska välja KA är att denne inte får ha någon personlig relation till dig. Du kan alltså inte utse din bror, din pappa, sambons pappa eller en anställd till kontrollansvarig och tänka att du genom detta sparar en massa pengar.

En kontrollansvarig i Stockholm ska ha en oberoende ställning och detta blir också viktigt sett till att hen har en uppgift i att fungera som en slags länk mellan dig som byggherre och Byggnadsnämnden.

En kontrollansvarig i Stockholm deltar i tekniska samråd

Din KA kommer nämligen att delta i alla tekniska samråd med kommunen och hen kommer även att genomföra både kontroller och besiktningar av projektet. Ponerar man att du skulle känna den person du utser till kontrollansvarig i Stockholm så skulle genvägar kunna tas - och det skulle kunna innebära potentiella fuskjobb.

En annan viktig uppgift som en kontrollansvarig i Stockholm har är att upprätta en kontrollplan och att samtidigt också se till att denna följs av entreprenören som ska bygga.

Kontrollplanen skapas i syfte att säkerställa kvalitet och den löper som en röd tråd genom bygget - från start ända fram till den besiktning som sker. Ett tips för dig som söker en kontrollansvarig i Stockholm är att se det som en investering. På det stora hela så finns hen där för att se till att just din byggnation håller hög kvalitet och att den står emot tidens tand. Det är värt att betala för, eller hur?

16 Nov 2022