Marksanering kräver kunskap och erfarenhet

Ska ni bygga nytt? Ta i så fall reda på vad marken tidigare använts till. Har det stått en bensinmack på platsen kan det nämligen behövas marksanering.

Tänker man sig att bygga nytt kan det vara klokt att först ta reda på vad marken tidigare har använts till. Har det exempelvis stått en bensinmack, garveri, kemtvätt eller annna industri på platsen kan marken behöva saneras. Bekämpningsmedel, lösningsmedel, svavel, dioxiner, cyanider och PFAS är bara några av de farliga ämnen som kan finnas i förorenad mark.

För att ta reda på om det finns föroreningar på tomten måste man anlita ett företag som är specialiserat på marksanering. De tar då prover på marken på ett flertal ställen och analyserar sedan jordproverna i ett auktoriserat laboratorium. Visar det sig att det finns farliga ämnen i marken får man förslag på lämpliga åtgärder tillsammans med ett kostnadsförslag.

En marksanering måste dokumenteras

Det är inte vem som helst som kan provta och sanera marken utan man måste anlita ett företag inom marksanering. Företaget man anlitar ska vara certifierat och veta hur man tar omhand miljöfarligt avfall på ett fackmannamässigt sätt. Hur mycket en marksanering kostar beror till stor del hur stora jordmassor som måste schaktas bort.

Ta in en offert från minst två företag som är specialiserade på marksanering. Viktigt är att arbetet dokumenteras och att marken provtas efter slutfört arbete för att säkerställa att alla giftiga ämnen verkligen är borta. Dokumentationen är också en slags värdehandling och kan vara bra att ha vid en eventuell försäljning av marken och fastigheten.

15 Dec 2022