Parkettslipning – göra det själv eller anlita hjälp?

En parkettslipning är ett projekt som kan vara tungt att göra på egen hand. Samtidigt har man möjlighet att spara en hel del pengar genom att ta sig an jobbet själv. Å andra sidan behöver det inte bli alltför dyrt att anlita en golvläggare för jobbet tack vare rotavdraget.

Oavsett vem som gör är det är parkettslipning, bara den utförs rätt, ett effektivt sätt att ge hela bostaden ett lyft. Täcker din parkett stora delar av golvytan i lägenheten kommer effekterna att bli särskilt stora. Golvet ser i princip ut som nytt efteråt.

För- och nackdelar med att göra det själv

Den största fördelen med att göra en parkettslipning själv är givetvis ekonomisk. Att anlita en firma för att jobbet kommer att kosta flera tusen mer än om du gör jobbet på egen hand. Samtidigt gäller det att görs rätt, och utan förkunskaper kan kostnaderna lätt sticka iväg om alltför många misstag görs under processen.

Men nackdelarna är också tydliga. Du kommer att behöva skjuta en ca 75 kilo tung golvslipmaskin framför dig i flera dagar om parketten är stor. Det här kan både vara ett tungt och ett monotont arbete.

Gör man sin parkettslipning tillsammans med någon man tycker om kan det dock bli ett trevligt projekt att ta sig an. Ytterligare en fördel med att göra ett dylikt projekt själv är den sköna känslan man får när jobbet är klart.

För- och nackdelar med att anlita hjälp

Den största nackdelen med att anlita en firma är att det givetvis blir en hel del dyrare än att göra det själv. Nu är det inte bara material och maskiner som ska betalas, utan även hantverkarnas arbetskostnader. Just arbetskostnaderna kan dock dras av genom rotavdraget. Med tanke på att arbetskostnaderna ofta är den största delen av fakturorna för dessa typer av jobb, kan priset för en parkettslipning sänkas rejält genom att helt enkelt utföra den på egen hand.

Men givetvis finns det fördelar med att göra det också. En parkettslipning är ett ganska tung jobb som många gärna betalar för att få slippa göra själva. Har man dessutom inga förkunskaper är risken överhängande att någonting blir fel under processen. Utan tidigare erfarenhet krävs det alltså att man behöver läsa på lite grann, hyra maskiner och göra andra förberedelser. Sammantaget blir en parkettslipning tids- och energikrävande. Med tanke på detta är det inte så konstigt att många väljer att anlita en firma för jobbet.

En annan fördel med att låta en firma göra jobbet är att du får tid över till annat. Om du istället kan sätta dig ner och jobba de timmar som du egentligen skulle ha slipat golvet, blir det sannolikt en mycket billig affär. Även om man går och gör någonting annat istället för att jobba, är det tid som många är beredda att betala en hel del för. 

17 Aug 2017