Relining i Stockholm – istället för stambyte

Om du är fastighetsägare, kan du vara tacksam för att slippa göra stambyten i äldre hus. Låt en firma som utför relining i Stockholm inspektera dina rör.

Att tvingas reparera avloppsrör och göra stambyten är ett gissel för alla fastighetsägare. Den typen av reparationer blir alltid kostsamma och medför flera olägenheter. Boende kan behöva flytta ut ur sina lägenheter eller uthärda tillfälliga lösningar vad gäller toalett och badrum.

Du äger ett antal fastigheter med hyreslägenheter och husen har byggts kring 1940-talet. Avloppsledningar i sådana hus har fått utstå många prövningar. Källsortering av exempelvis matavfall var inte självklart i fastigheternas barndom. Istället spolades matavfall med fett ut i lägenheternas diskhoar. Inte undra på att proppar under åren har bildats i rörkrökar och rörskarvar.

Relining i Stockholm – inspektera avloppen

Din fastighetsskötare har på senare tid fått klagomål från dina hyresgäster. Vattnet rinner inte ut ur diskhoarna tillräckligt fort och dessutom luktar det illa från golvbrunnar. Det ligger i farans riktning att avloppsrören skadats. Du kontaktar ett företag som är experter på högtrycksspolning och relining i Stockholm. Företaget börjar med att fotografera fastigheternas avlopp med hjälp av specialkamera.

Du får en dokumentation över avloppsrörens tillstånd. Några enstaka rör behöver bytas ut. Därefter ska de spolas med högtryck. Och till slut ska avloppssystemet relinas. Relining innebär att en grov och stark plastslang läggs in på insidan av de befintliga rören. På olika sätt härdas plastslangen för att ligga dikt an mot rören. Rören blir som nya och du behöver inte göra stambyten. Du kan hitta mer om relining på denna sida: https://www.reliningstockholm.se/ 

20 Jan 2023