Ta hjälp för att lägga ett industrigolv

Ett golv i ett garage är mer utsatt för tryck, för spill och för smuts. Man använder det mindre än vanliga golv och det ligger i sakens natur att då användningen väl sker så handlar det ofta om ren mekanik och där man kan tappa saker, spilla olja och bensin och i största allmänhet skada golvet. De flesta garagegolv innebär en gjuten betongplatta. Det har sina fördelar och den största ligger i att det är hållbart och billigt.

Nedsidan ligger i att en obehandlad betongplatta suger år sig vätska och att den är svår att städa; spiller du olja över ytan så kommer du - kort sagt - att ha ett helsike att få bort fläcken. Betong är dessutom ett kallt material och då man sällan har den där extra isoleringen i ett garage så kan rummet kännas extra kallt genom en betongplatta.

Ett tips! Vill du ha lite extra värme, ett lite snyggare golv och en mer motståndskraftig yta utan att byta din platta så kan du istället måla den. Använd tvåkomponentfärg och släng ut lite färgflingor för att dölja eventuella ojämnheter - och för en snyggare touch. Det är en relativt billig lösning, men du får ändå vara beredd på att golvet kommer att vara svårstädat och inte tåla samma tryck som andra lösningar gör.

En av dessa handlar om att lägga på ett industrigolv över betongplattan. Ett industrigolv består av akryl och det handlar om ett flytande golv som således är helt fogfritt. Det senare är definitivt något som är fördelaktigt i ett garage. Den stora fördelen med ett industrigolv är emellertid kombinationen av hållbarhet och utseende. Lägger du in ett industrigolv i ditt garage så har du också gett dig själv ett golv med en livslängd - utan underhåll - på säkert 40 år.

Fin estetik och hållbar yta

Gällande utseendet så kan man välja olika färger och strukturer på ett akrylgolv. Det senare kan vi ge ett exempel på: hur ser det ut i gallerior och i arenor över Sverige idag? Det skiljer sig åt, eller hur? Men, den gemensamma nämnaren - oavsett färg - är att man ofta väljer ett industrigolv idag. Det tycker vi talar ett ganska tydligt språk.

Du bör dock ta hjälp med att lägga ett industrigolv i ditt garage. Det krävande handlar om förarbetet och därefter tillkommer ytterligare två moment som man bör ha kunskaper om - primning och själva appliceringen av massan som används (alltså akryl). Vi ska direkt säga att det går ganska fort att lägga golvet i fråga då massan härdar på ett snabbt sätt. En annan fördel är att golvet är självutjämnande. Det spelar ingen roll om du har en skev bottenplatta - det industrigolv som läggs kommer ändå att skapa en jämn och fin yta.

Mer info: https://www.industrigolv.net.

13 Feb 2019