Vad kostar trapphusmålning?

Det billigaste sättet att få trapphuset målat är att köpa in allt material själv och genomföra jobbet på egen hand. Det är inte speciellt svårt så länge som det inte är högt i tak, svårt material att måla på eller att särskilda krav måste vara uppfyllda. Samtidigt bör man väga detta mot kostnaden för att anlita en målare. Bland annat påverkar följande hur hög kostnaden blir:

Yta – Hur lång tid det tar att måla (per kvadratmeter) beror delvis på material och hur lättillgänglig ytan är. Men en riktlinje kan vara att en målare klarar av att hantera 5kvm per timme. Kostnaden per timme varierar mellan 300-500kr timme. Framförallt är det dyrare i storstadsregioner.

Mönster – Är det en enda färg som ska målas går det betydligt snabbare än om mönster ska målas på olika sätt. Samtidigt kan det vara värt att investera i ett trapphus som välkomnar besökarna med mer än bara enfärgade väggar. Är det en större bostadsrätt blir inte kostnaden per hushåll speciellt stor om man delar på det.

ROT – Målning är en av de tjänster som kan utnyttjas inom ROT-avdraget. Det innebär att man får dra av 30% av arbetskostnaden upp till 50.000kr per år och person. Är det två vuxna personer i hushållet kan därmed 100.000kr dras av via ROT-avdraget. Är det däremot en förening, organisation eller ett företag får detta avdrag inte genomföras. Som bostadsrättsförening är det alltså inte möjligt att få ROT-avdrag.

Så pressar du priset

Jämför offerter – Kontakta alltid ett flertal företag och be om offert på arbetet. Detta åtminstone om det är ett lite större arbete som kommer att ta ett par dagar att genomföra. Be dem komma ut och se på projektet och att var noga med att de lämnar in en skriftlig offert.

Mer arbete? – Är det en mindre trapphusmålning som ska göras kan det vara svårt att hitta hantverkare som vill ta på sig uppdraget. Det är helt enkelt inte lönsamt för dem att åka ut och titta på ett projekt som sedan bara tar en halv dag att genomföra. För att kompensera tid för att skriva offerter, resekostnad m.m. kan priset då bli ganska högt. Se över ditt behov av andra måleriarbeten och lägg ihop dessa till ett större arbete. Då kommer fler bli intresserade och priset bättre.

Lägg över kostnaden på medlemmen – Eftersom bostadsrättsföreningar inte får göra ROT-avdrag kan det vara en fördel om kostnaden istället kan förläggas på varje medlem. Detta gör att varje person får betala en egen faktura och att ROT-avdraget kan utnyttjas. Vill sedan föreningen ersätta medlemmen för sitt utlägg kan detta ske i efterhand.

27 Dec 2016