Ventilation i Stockholm - med energiåtervinning

Ett ventilationssystem med obalans ger onödiga energiförluster. Låt en firma som kan ventilation i Stockholm se till att ditt FTX-system verkligen fungerar.

Energi, och framförallt bristen på energi, har kommit på allas läppar. Förslagen till lösningar är många. Bygg ut vindkraft och solkraft, säger några. Låt oss starta upp kärnkraftsreaktorer som lagts i malpåse säger andra. Om du är ansvarig för en fastighets ekonomi, är den bästa lösningen av alla att inte slösa med energi. Hur mycket energi ventilerar dina fastigheter bort?

Många fastigheter har idag FTX-system, men hur fungerar de? I grunden är det ett fläktsystem som styr från- och tilluft. Den viktiga delen är en värmeväxlare som består av flera kanaler med tunna väggar. Den energi eller värme som finns i frånluften överförs i värmeväxlaren och värmer den ingående luften. Därigenom sparas 50 till 80 procent av den energi som annars skulle gå åt att värma tilluften.

Ventilation i Stockholm - med balans

Ett ventilationssystem skall vårdas med stor omsorg. Du ska se till att byta filter med visst tidsintervall. Ett fungerande ventilationssystem ska naturligtvis inte bara spara energi. Luften måste naturligtvis omsättas kontinuerligt. Annars blir inomhusklimatet olidligt och hälsovådligt. För att få kontroll över ditt ventilationssystem ska du anlita ett företag som kan ventilation i Stockholm.

Vad gör då en expert på ventilation i Stockholm? Ett sådant företag gör bland annat en OVK-kontroll eller Obligatorisk VentilationsKontroll. I princip kontrolleras att systemet för ventilation är uppdaterat. Ändringar kan ha skett sedan det ursprungliga systemet installerades. Antalet värmealstrande datorer kan ha utökats med mera. Kom i kontakt med proffs på ventilation via denna hemsida: www.ventilationstockholm.nu

15 Sep 2022