Vill du ha nytt golv i Stockholm?

Lägga nytt golv är inte enkelt för en lekman. Det går, om man har gjort det förut med överinseende av någon som är van vid det och har gjort det många gånger förut. En av viktigaste sakerna som man bör göra är att först se till så att golvet är jämnt. Det gör man genom att mäta eventuella höjdskillnader med ett vattenpass. Skulle det vara så att det finns höjdskillnader på golvet är det viktigt sedan att åtgärda det innan man lägger på nytt material på golvet.

Vilket slags golv önskar du dig?

Vad önskar du dig för slags golv? Att lägga på nytt material på ett golv, som du har säkerställt inte har några höjdskillnader är inte särskilt svårt. Det är lättare som du lägger ett så kallat klick-golv, som säger klick när alla delarna ligger på rätt sätt och som klickar i varandra. Dessa klick-golv är särskilt lätta att hantera och lägga tätt intill varandra på ett golv. Det som är svårt är om man måste åtgärda ett golv som inte är plant. Då kan man behöva justera eventuella höjdskillnader så att golvet är plant på nytt. Då bör du kalla in en hantverkare som är van och erfaren att hantera ett sådant golv.

Det kan erfaren hantverkare göra med golv

En hantverkar kan verkligen åstadkomma under, om det är en duktig hantverkare, vill säga. En erfaren hantverkera kan själv se vad som behöver åtgärdas och kan till och med göra arbetet mycket bättre än vad man som lekman tänker ut att man kan göra. En duktig hantverkare ger alltså mer för pengarna helt enkelt. Att arbeta som hantverkare innebär också att man är kreativ och kan se vilka förbättringar som man kan göra och komma med bra lösningar på olika saker där det behövs.  En duktig hantverkare kan till exempel gjuta om golvet om det behövs, eller bygga ett nytt plant underlag innan hon, eller han lägger på ett nytt golv. Om det behövs, kommer hon, eller han att riva ut det gamla golvet, för att inte golvet ska komma högre upp än det gamla golvet. Om det behövs kan man lägga ett helt nytt golv.

Alla hus rör på sig

Att lägga ett nytt golv i ett äldre hus kan vara nödvändigt då och då, eftersom alla hus rör på sig. Många är inte medvetna om det men hus rör på sig. Det beror på att marken rör sig. Därför kan man behöva gjuta om eller bygga helt nya golv i äldre hus. Här kan du läsa mer.

13 Jun 2019